Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe BPL 15 van kracht geworden.

01/01/2019 - 12:00 AM

In deze prijslijst is het huidige prijsniveau verdisconteerd van zowel de primaire (koper) als de secundaire (kunststoffen en bewapeningsmateriaal) grondstoffen en de arbeidscomponent.
De gewogen gemiddelde stijging t.o.v. de BPL 14 is 1,5%.

Klik hier om de prijslijst te downloaden.