Duurzame energiedragers hebben de toekomst, maar de capaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet is schaars. Dat stelt netbeheerders en private partijen, zoals ontwikkelaars en coöperaties, voor problemen en WATT Infra voor uitdagingen.

22/02/2022 - 12:00 AM

Het jonge bedrijf zet graag zijn tanden in het engineeren én realiseren van infrastructuur voor duurzame energiedragers als zon, wind, warmte of waterstof. Met een hands-on mentaliteit en innovatieve aanpak rekent het af met het overvolle net.

“Wij zijn een kleine partij, maar dat betekent niet dat onze projecten ook klein zijn”, stelt adviseur David Eering van WATT Infra trots.

Vier jaar na oprichting is het portfolio van het 11 medewerkers tellende bureau al indrukwekkend. Neem de zonneparken Sluiskil-Bontepolder in Terneuzen (13 MVA/10 kV) en Vloeivelden Hollandia in Gasselternijveen (114 MW/20 kV). Of de windparken Den Tol in Netterden (33 MW/20 kV) en Egchelse Heide/De Kookepan in Egchel en Neer (34 MW/20 kV). Samen met enkele ervaren ketenpartners kan het bureau vanuit Eindhoven elk project in Nederland aan.

 

Praktijk als leidraad
WATT Infra is geen doorsnee ingenieursbureau dat aan de ontwerptafel zit gekluisterd. Evenmin is het een traditionele aannemer die zich beperkt tot de aanleg van kabeltracés van A naar B. WATT Infra is zelfs meer dan de som van beiden. “Wij zijn een hands-on bureau dat vanuit de maakbare praktijk werkt en dus ook veel buiten bezig is”, stelt directeur Robbert van Gompel. Volgens Eering profiteren klanten daarvan: “Met de praktijk als startpunt kunnen wij de kosten reduceren en aantrekkelijke tarieven hanteren.” 

Innovatief oplossen
Het Nederlandse elektriciteitsnet is overbelast; vrijwel alle capaciteit is vergeven aan partijen die deze al benutten of claimen. “Wij zoeken naar alternatieven om zo veel mogelijk uit de beschikbare capaciteit te halen. Zo adviseren wij onze klanten onder andere over cable pooling en opslag”, zegt Eering met een knipoog naar zonnepark Sluiskil-Bontepolder, waar een 2 MW batterij wordt geïntegreerd. “Wij zien dat ontwikkelaars en coöperaties hun scope verleggen om dergelijke oplossingen te integreren. Daarmee groeit de behoefte om hen al aan de voorkant van een traject te adviseren.” 

Prysmian Group als partner
Kabels en leidingen vormen de basis van de midden- en hoogspanningsnetten die WATT Infra ontwerpt en realiseert. Het bureau heeft ‘écht verstand van kabels en leidingen en een goede relatie met de kabelleverancier is onontbeerlijk. “Vanaf onze start is Prysmian Group een betrouwbare partner die het vertrouwen in ons, als kleine, nieuwe speler, heeft uitgesproken”, vertelt Van Gompel. “Niet alleen door mee te denken over een optimale propositie, maar ook door  een hoge leverbetrouwbaarheid. Voor ons, als specialist in elektrische werken, is de beschikbaarheid van kabels essentieel. Met Prysmian Group kunnen wij ons daarin makkelijker onderscheiden en projecten scoren.” Eering voorziet dat die samenwerking nog intensiever wordt nu klanten steeds vaker meer vermogen willen transporteren: “De spanningsniveaus van projecten verschuiven richting hoogspanning. Prysmian Group heeft daarin meer expertise dan wij en het is een uitkomst daarop te kunnen terugvallen.” 

Van start-up naar scale-up
Al vier jaar lang ontvangt Gerjan Bijsterbosch, business manager infra bij Prysmian Group, WATT Infra met open armen. “Er zijn weinig dergelijke nieuwkomers en wij trekken vanaf het begin goed met elkaar op”, zegt hij. Eering vindt dat de goede relatie met wereldspeler Prysmian Group een mooie bijdrage levert aan de ontwikkeling van WATT:

“Gerjan loopt voor een kleine partij net zo hard als voor een grote. Onze belangen worden goed behartigd.”