Grondstoffenpaspoorten

Certificering van Grondstoffenpaspoorten

Prysmian Netherlands bijt spits af met certificering van grondstoffenpaspoorten

18/09/2023 - 12:01 PM

Op 15 september ontving Cristiana Scelza, ceo van Prysmian Netherlands, tijdens het feestelijke Ksandr Live Xl evenement één van de eerste certificaten uit handen van Commercieel Manager Leendert van der Marel van Kiwa Nederland B.V. Ook Alexander van der Lof, ceo van TKH groep, ontving zo’n Kiwa-certificaat. De twee kabelfabrikanten vervullen duidelijk een voortrekkersrol als het gaat om de verduurzaming van de kabelindustrie. 

 

Verduurzaming en circulariteit zijn speerpunten voor Prysmian Group. Niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook naar marktrelaties, waaronder netbeheerders (Utilities). Die staan voor een grote opgave om de energietransitie te faciliteren en de infrastructuur (gas en elektra) verder te verduurzamen. Bij de inkoop van producten als kabels vinden zij grondstoffenpaspoorten van belang om hun ambities te concretiseren. Deze documenten maken de hoeveelheid gerecyclede en recyclebare grondstoffen van een product inzichtelijk. Prysmian Netherlands verstrekt al jaren grondstoffenpaspoorten voor alle kabels die zij de sector levert. Maar het kan altijd nog duurzamer.

 

Van zelfverklaring naar certificaat

Een grondstoffenpaspoort is een zogenaamde zelfverklaring. Hoe transparant de data in het document ook is, de afzender is nog steeds de fabrikant zelf. Het dataverwerkingsproces is niet geverifieerd door een onafhankelijke partij. Om netbeheerders meer zekerheid te bieden over de validiteit van de data, is er vanuit Ksandr, een samenwerkingsverband van de netbeheerders in Nederland, een proof-of-concept gestart om de circulariteitsdata in grondstoffenpaspoorten te laten valideren door een onafhankelijke partij. Kiwa stelde een Covenant op met voorwaarden waaraan het dataverwerkingsproces voor grondstoffenpaspoorten moet voldoen om te komen tot een door accountants en subsidiegevers geaccepteerd grondstoffenpaspoort. Onlangs werd Prysmian Delft, bij wijze van pilot, overeenkomstig de Kiwa Covenant succesvol ge-audit, wat resulteerde in het eerste certificaat.

 

Verplichte certificering

Prysmian Netherlands is één van de eerste kabelproducenten die een onafhankelijke keuringsinstantie laat verifiëren of zij de grondstoffenpaspoorten (GSPP) naar waarheid heeft ingevuld. En de Kiwa-certificering is meer dan een formeel tintje, licht Joannes Vonk, Business Manager PD bij Prysmian Netherlands, toe. “De bedoeling is om het proces te certificeren door elk jaar een audit te doen. En als wij de circulariteitsdata van grondstoffen in een grondstoffenpaspoort veranderen, overleggen wij daar voortaan de bewijslast voor aan Kiwa. ” Vonk verwacht dat het certificaat belangrijker wordt wanneer netbeheerders duurzaamheid meer in tenders waarderen. “Certificering zal verplicht worden zodat accountants de grondstoffenpaspoorten voortaan zonder verificatie kunnen meenemen in het bedrijfsresultaat.” Kortom, Prysmian Netherlands zet hiermee een volgende grote stap op weg naar groene kabeloplossingen.