DRA_CPR_NEN_8012_header_1280x460

Draka maakt kabeltypekeuze volgens nieuwe NEN 8012 makkelijker

Draka is verheugd over de nieuwe NEN 8012:2023 die NEN op 1 juli publiceerde. Door de update is de norm geheel in overeenstemming met de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012. Er is voor iedereen weer duidelijkheid waar brandveilige installaties aan moeten voldoen. Helaas is het stroomdiagram uit NEN 8012:2015 vervangen door tabellen. Dat maakt het voor adviseurs, installateurs en groothandels minder eenvoudig om de juiste kabeltypes te kiezen. Onnodig, vindt Draka. Daarom maken we het selecteren van een brandveilige kabel aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving makkelijker met een nieuwe CPR-selectietool.

02/10/2023 - 11:25 AM

De afgelopen jaren is de installatiebranche uitgebreid geïnformeerd over de CPR-regelgeving in Nederland. Met name het belang om bij de kabelselectie rekening te houden met gevolgschade was voor velen een eye-opener. Daardoor neemt een groot deel van installerend Nederland thans haar verantwoordelijkheid bij het opleveren van brandveilige installaties. 

 

Bouwbesluit schiet tekort
Wie de minimale eisen uit het Bouwbesluit 2012 volgt, houdt nog geen rekening met gevolgschade. Daarom is het aanvullende gebruik van NEN 8012:2023 essentieel om tot een kabelselectie te komen die wel de effecten van rookontwikkeling, zuurgraad van de verbrandingsgassen en brandende vallende deeltjes (s, d a) op het moment dat er een brand ontstaat, meeneemt. Daniël de Jong, R&D Engineer bij Draka: “NEN 8012 kan weer als vanouds gebruikt worden. Men kan nu alle eisen die men in de installatiepraktijk al gewend was, inclusief degene die niet in het Bouwbesluit stonden, gebruiken vanuit één centrale bron.” 

 

Rekening houden met gevolgschade
NEN 8012:2023 bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat de minimale wettelijke eisen volgens het Bouwbesluit om veilig vluchten bij brand mogelijk te maken. Echter wordt hierin nog niet naar toxische gassen en brandende, vallende deeltjes gekeken. Dit gebeurt wel in deel 2. Dit deel bevat de voorschriften om eventuele gevolgschade door brand en (giftige) rook te beperken. 
Volgens onderzoek komen de meeste mensen bij een brand niet door de brand zelf om, maar door rook. Om hiermee rekening te houden is het dus belangrijk om bij de kabelselectie het advies vanuit deel 2 te volgen waarin wel wordt gekeken naar onder andere de gevolgschade van (giftige) rook. Volgens Product Manager Wim de Boer krijgt gevolgschade nu de plek die het verdient. De adviseur/installateur zal per situatie in overleg met de eigenaar, beheerder en/of eindgebruiker van het gebouw moeten bepalen welke gevolgschade relevant is om in de leidingkeuze te betrekken. Die keuze is subjectief en soms moeilijk.

 

Onhandige selectietabellen
Uiteindelijk wil iedereen de juiste kabels selecteren en een brandveilige installatie opleveren om de gevolgschade voor mens, dier, milieu en gebouw te beperken. Draka verwacht echter dat NEN 8012:2023 in de praktijk voor velen lastig is om de juiste kabeltypes met betrekking tot brandgedrag te kiezen. Met de nieuwe normversie komen het stappenplan en het stroomdiagram c.q. de risico-analyse uit NEN 8012:2015 te vervallen. In plaats daarvan zijn er nu twee delen met ieder een eigen selectietabel. Daardoor zullen adviseurs, installateurs en groothandelaren zich opnieuw moeten verdiepen in de materie om ook in de toekomst zeker te zijn van een brandveilige installatie. 

 

Handige selectietool
Bij een verkeerde keuze kunnen er brandonveilige situaties en schadeclaims ontstaan die we allemaal willen vermijden. Om verwarring te voorkomen welk deel wanneer toegepast moet worden, heeft Draka een handige selectietool ontwikkeld. Hiermee kan elke adviseur en/of installateur stapsgewijs en volgens het advies van Draka de juiste kabeltypes bepalen. Op deze manier helpt Draka u op weg om zo eenvoudig mogelijk kabeltypes te selecteren. Voor aanvullende vragen kunt u bovendien altijd terecht bij de Draka helpdesk. 

 

Praktische wegwijzer
Draka kent de kabeltypen en hun toepassingsmogelijkheden als de beste. Ook nu weer heeft zij een speciale website ingericht om de gewijzigde normering op informatieve en interactieve wijze toegankelijk te maken voor met name adviseurs, installateurs en groothandels. Op draka-cpr.nl staan onder andere achtergrondinformatie, FAQ’s met antwoorden, videopresentaties en de selectietool om de juiste brandklasse te bepalen die volledig is gebaseerd op NEN 8012:2023. Zo wordt kiezen eenvoudiger en Nederland brandveiliger.