sustainable packaging banner

Draka pakt duurzaam verpakken rigoureus aan

Op een bouwplaats vind je veel verpakkingsmateriaal. Alleen voor kabels varieert dat al van karton en folies tot pallets en haspels. Die kabels wil je zo snel mogelijk kunnen leggen, zonder veel zorgen over de verpakkingen. Gelukkig verduurzaamt Draka haar verpakkingen rigoureus. Zij gebruikt minder en milieuvriendelijke materialen en maakt afval inzamelen makkelijker, samen met branchepartijen. Inspirerend hoe een kleinere ecologische voetafdruk en een efficiënter bouwproces samengaan.

24/06/2024 - 02:07 PM

Veel bouwers en installateurs vinden afval nog ballast. De bouw is tijd-kritisch en zij zijn geen verpakkingsdeskundigen. Probeer al die verpakkingen van leveranciers dan maar te kennen en verantwoord te scheiden. Tegelijkertijd wordt de roep om verduurzaming luider, vooral vanuit opdrachtgevers en adviseurs. Ook hanteren sommige bouwbedrijven al lijsten van verpakkingsmaterialen voor hun leveranciers. Daarom is de opmars van duurzame verpakkingen niet meer te stuiten.

Minimale milieu-impact

Draka is een grote leverancier van kabeloplossingen voor de bouw en andere sectoren. Zij produceert en distribueert veel producten en verwerkt dus veel verpakkingsmateriaal: dozen, zakken, pallets, haspels, etiketten, rekfolie, krimpfolie, tapes, lijm en straps. Tegelijkertijd streeft Draka ernaar om de impact op het milieu te minimaliseren. Oplossingsgericht denken stopt niet bij de poorten van je fabriek. Dat doe je voor de hele supply chain en omvat dus ook verpakken, ompakken en retourneren.

Inventieve oplossingen

Draka neemt duurzaam verpakken heel serieus. Haar oplossingen richten zich zowel op grondstoffen en recycling als op product-verpakkingssystemen, product-verpakkingscombinaties en emballagestromen. De ene keer bespaart Draka fors op materiaalgebruik, de andere keer verwerkt zij louter gerecycled materiaal. Ook zijn er innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van blockchain-technologie voor het retourneren van haspels. Een mooi voorbeeld hoe verduurzaming, innovatie en digitalisering hand in hand kunnen gaan.

Praktische toepassingen

Draka werkt al lange tijd aan het verduurzamen van verpakkingen. Dat levert indrukwekkende resultaten op, zoals:

  • Barnicol giethars wordt geleverd in een papieren i.p.v. aluminium verpakking. 
  • Houten pallets bestaan voor 100% uit FSC-hout en worden zo veell moglijk hergebruikt.
  • Houten haspels bestaan voor 100% uit FSC-hout en worden via een speciaal retourprogramma ingezameld.
  • Tweedehands haspels worden gebruikt om verspilling te verminderen.
  • Kunststof haspels bevatten steeds meer gerecycled materiaal, zijn voor 100% recyclebaar en worden via een speciaal retourprogramma ingezameld.
  • Krimpfolie voor kabel op rol is dunner (12,5% materiaalbesparing) en bestaat voor 30% uit gerecycled materiaal.
  • De meeste dozen worden verzegeld met milieuvriendelijke hotglue i.p.v. plastic tape.
  • Wikkelfolie voor pallets is ultradun (nanofolie) en bespaart circa 75% folie.
  • Straps voor kabel op rol worden gemaakt van 100% gerecycled PET.

Steeds meer voordelen

Steeds meer bouwers en installateurs zien de voordelen van duurzame verpakkingen, zowel praktisch als milieukundig. Ze hebben minder afval, kunnen afval makkelijker scheiden of retourneren en verkleinen ondertussen hun ecologische voetafdruk. En die voordelen worden steeds groter, want Draka werkt continu aan nog betere oplossingen om duurzaam te verpakken.

Samenwerken in de keten

Draka neemt haar eigen verantwoordelijkheid wat betreft duurzaamheid. Maar zij weet ook dat verduurzaming pas slaagt wanneer de hele keten deelneemt. Daarom werkt zij samen met andere partijen. Zo is haar haspelretourprogramma een samenwerking met de groothandel. Ook ondertekende Draka onlangs het Brancheplan Verpakkingen. Dit initiatief van Fedet en Techniek Nederland moet het gebruik van primaire grondstoffen in verpakkingen beperken. Een schone bouwplaats heb je ook zelf in de hand.