Offshore Windmolenparken

OVERZICHT

Hernieuwbare energiebronnen zijn er in overvloed en onuitputtelijk. Ze kunnen de wereldwijde energiebehoeften dekken, terwijl ze tegelijkertijd emissies terugdringen en klimaatverandering inperken.

Windenergie-applicaties op zee spelen een grote rol in het voorzien in deze groeiende vraag naar groenere energie.

Als een wereldleider en met een lange, lange staat van dienst in deze sector biedt Prysmian klanten bewezen, kosteneffectieve bekabelingsontwerpen en operationele systemen.

Onafgebroken investeren we in nieuwe en doorontwikkelde productie- en installatie-assets – en hier gaan we mee door. We doen dit om het breedst mogelijke palet aan innovatieve producten en technologieën te kunnen aanbieden. Met sterke diensten en competenties kunnen we de offshore windenergiemarkt productie en projectexecutie zonder weerga leveren.