Het Nederlandse elektriciteitsnet heeft op vele plaatsen haar maximale capaciteit bereikt, zoals in de gemeente Haarlemmermeer. Hier breidt TenneT daarom het hoogspanningsnetwerk uit met een nieuw HS-station: Rozenburg-Zuid. Prysmian Group kreeg opdracht om het 150 kV GIS-transformatorstation aan te sluiten op het landelijke HS-netwerk. De extra netcapaciteit zal de regio ontlasten.

20/12/2023 - 03:19 PM

Prysmian Group heeft als grootste kabelfabrikant ter wereld alle expertise in huis om toekomstgerichte hoogspanningssystemen te realiseren. Zij is regelmatig partner van TenneT en andere netbeheerders in het ontwerpen en uitvoeren van zowel tijdelijke als permanente HS-systemen. Onlangs won Prysmian Group de tender van TenneT TSO voor het project Raasdorp/Rozenburg-Zuid. “Na de recente gunning van de nieuwe TenneT Frame Agreement is dit een nieuwe belangrijke mijlpaal voor ons”, aldus Edwin Poot, Bid & Contract Manager van Prysmian Group.

 

Kabelpartner van A tot Z

Prysmian Group is totaalpartner in het project. Ten eerste levert zij het systeemontwerp, inclusief technische advisering over de parameters en ontwerpverificatie. Daarnaast produceert en levert Prysmian Group de kabels en garnituren. Ook neemt zij het projectmanagement, de supervisie op het installeren van de kabels door een civiele aannemer, de montage van de kabels, het tussentijds elektrisch testen alsmede inbedrijfstellen en de opleveringsbeproeving voor haar rekening.

 

Vier HV-kabelcircuits

Het hoogspanningstracé tussen Vijfhuizen en Nieuwe Meer wordt afgetakt en uitgebreid met een nieuw onderstation: Rozenburg-Zuid. Om de regionale energiebehoefte te dekken, zijn er vier parallelle kabelsystemen voorzien tussen knooppunt Raasdorp en Rozenburg-Zuid. Elk van die kabelsystemen omvat drie kunststof 150kV kabels met een 3.500mm2 Aluminium geleider. De middelste kabel van elk circuit is voorzien van geïntegreerde glasvezels, zodat TenneT over het hele tracé continu en in bedrijf temperatuurmetingen kan doen. Daarmee kan de netbeheerder tijdig eventuele veranderingen in temperatuur, bijvoorbeeld als gevolg van de bodemgesteldheid (of veranderingen daarin) of een te hoge belasting, vaststellen. Ook kan men via de glasvezel diagnostische metingen doen om de conditie van de kabels te bepalen of de benutting van de kabels te optimaliseren.

 

Kabels en accessoires

Prysmian Group heeft veel ervaring met de productie van hoogspanningskabels en -garnituren. Het merendeel komt dan ook rechtstreeks vanuit de fabriek in Delft. Om de werkzaamheden op locatie te beperken en de doorlooptijden te verkorten, gebruikt Prysmian Group Click-Fit® garnituren. Click-Fit® is een uniek, uniform en betrouwbaar plug-in systeem van hoogspanningsgarnituren dat installeren snel en eenvoudig mogelijk maakt. De kabel wordt in het garnituur vastgeklikt en daarmee vergrendeld, wat zorgt voor een robuuste oplossing Zo worden er Click-Fit® cross-bonding kabelmoffen en Click-Fit®  eindsluitingen toegepast.

 

Gas Insulated Switchgear

Rozenburg-Zuid is een zogenaamd GIS-station (Gas Insulated Switchgear). De hoogspanningsvelden komen dus niet in de open lucht maar in een gebouw. Zo’n GIS-installatie neemt minder ruimte in en past beter in de omgeving. Voor de verbindingen in het transformatorstation past Prysmian Group speciale GIS-eindsluitingen toe.

 

Toekomstige uitbreiding

TenneT bereidt ook een volgende uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in de regio voor, inclusief een nieuw HS-onderstation: A4-Zone. De toekomstige uitbreiding, op enkele kilometers afstand, is onderdeel van het zelfde contract met Prysmian Group. Voor beide uitbreidingen samen levert Prysmian Group circa 204 km kabel. De samenwerking met TenneT bewijst dat Prysmian Group hoogwaardige oplossingen op formaat kan bieden om de energievoorziening toekomstbestendig te faciliteren.