Via blockchain traceerbare kabelhaspels genomineerd voor Computable Awards 2022

13/07/2022 - 12:00 AM

Vraag een kabelleverancier of een technische groothandel waar haar artikelen zich bevinden en het antwoord is snel gegeven: in de fabriek, in het systeem van de groothandel of bij de klant. Klanten betalen voor kabels en het is logisch dat op elk moment precies duidelijk is welk product zich waar bevindt. Maar voor de drager van de kabel, de haspel, is dit antwoord niet even vanzelfsprekend te geven. Emballage wordt niet standaard gevolgd in de keten. Toch zijn er goede redenen om dit wel te doen, zowel financieel als om redenen van circulariteit. Draka, Technische Unie en RTI Blockchain rondden onlangs een pilot af en zijn hiermee nu genomineerd voor de Computable Awards 2022 in de categorie Grootzakelijk project.   

Minder afval in de keten  

Marcel Prakken, manager supply chain engineering bij Technische Unie:

“Technische Unie heeft sterke ambities in het terugdringen van afval in de keten. Circulaire dragers zijn daarin van groot belang. Dat geldt voor kabelhaspels, maar net zo goed voor andere ladingdragers, zoals pallets of onze groene transportbak. Door nu te starten met één type haspel van Draka en drie locaties van Technische Unie, krijgen we inzicht in de mogelijkheden van emballageregistratie met blockchaintechnologie. Op termijn kun je dan uitbreiden naar méér emballagemiddelen, meer locaties en méér partijen.” 

Onafhankelijke registratie  

“Het voordeel dat we hebben ervaren is dat het systeem gebruiksvriendelijk en stabiel is gebleken, al wil dat niet zeggen dat er tijdens de pilot nooit een kabelhaspel meer is verdwenen; in elk geval weten we nu direct als dit speelt waar en wanneer een haspel van de radar is geraakt. Je kunt dan met elkaar als deelnemers in gesprek gaan: ‘ligt het aan de registratie van locatie A of B en is er misschien iets anders aan de hand?’ Het feit dat de registratie wordt verzorgd door een onafhankelijke partij, ervaren wij hierin ook als een voordeel.”   

Opschalen na de pilot  

Frank Oberink, Business Manager Wholesale bij Draka: We hebben een succesvolle pilot achter de rug die ons veel inzichten heeft gegeven. Blockchain-technologie is dé ideale tool gebleken om onze uitdagingen bloot te leggen. We hebben dan ook gezamenlijk besloten om door te gaan met de blockchaintechnologie en deze straks als standaard te gebruiken voor onze emballageregistratie. Op dit moment zijn we de investeringen in kaart aan het brengen die dit met zich meebrengt. Draka is zelfs al bezig met de implementatie van een API die hiervoor nodig is. Als we eenmaal alles ingericht hebben, is de tijd rijp om een vierde partij toe te voegen, namelijk onze gezamenlijke klanten. Voor hen willen we het gebruik zo gemakkelijk mogelijk maken, om het succes te verzekeren.   

Sinds het begin van de pilot hebben we verschillende partijen in de keten gesproken. Zij geven aan dezelfde problemen te ervaren en willen zich ook graag aansluiten. Dit is natuurlijk een fantastische ontwikkeling en wij moedigen dit zeker aan. Hoe mooi zou het zijn als deze pilot het begin is geweest van een nieuwe standaard voor de hele bouwkolom?”  

Klaarstomen voor de toekomst 

Milou Klooster, oprichter van RTI Blockchain: “Waar de samenwerking tussen ketenpartijen Draka en Technische Unie over gaat is wat ons betreft klaarstomen voor de toekomst. Precies om deze reden is RTI Blockchain in het leven geroepen. Een onafhankelijke speler, ontwikkeld om júist geintegreerd te worden met bestaande systemen of API’s voor één overzicht, om samenwerkingen tussen ketens te optimaliseren, emballage te lokaliseren en de productie (lees: verspilling) van emballageonderdelen te reduceren. Met als bonus-doel om statiegeld te kunnen elimineren. Want, als er één waarheid is, waarom is statiegeld tussen partijen dan nog nodig?”  

“We kijken dan ook enorm uit naar de tweede fase van het project. Om de koppeling uit te werken, te helpen op het gebied van duurzaamheid n de rest van de keten aan te haken. Want, hoe meer partijen aanhaken, hoe efficiënter en duurzamer de keten.” vult Yves du Bois, mede-oprichter van RTI Blockchain, Klooster aan. 

Waar is de trofee?  

Marcel Prakken: “Mochten we de Computable Award inderdaad winnen, hebben we voor één probleem alvast een oplossing. Vaak zie je dat als partijen een trofee gezamenlijk winnen, deze na verloop van tijd zoekraakt bij én van de winnaars. Als we de Computable Award nu eens invoeren als emballage in ons blockchainsysteem, weten we altijd wie de trofee heeft en wanneer deze van de ene partij naar de andere gaat! Maar nu hopelijk eerst winnen, natuurlijk...”  

 

Breng vóór 12 september uw stem uit! 

Wilt u Draka, Technische Unie en RTI Blockchain helpen de Computable Award in de categorie Grootzakelijk project te winnen? Ga naar deze pagina en meld u aan. Ga vervolgens via de link in uw e-mail naar Grootzakelijke projecten (hekkensluiter in de rij) en stem op ons!  

Stemmen kan tot en met 11 september 2022.