Biobased bouwen met Draka duurzamere kabeloplossingen

Biobased bouwen is in opmars

Traditionele bouwmaterialen maken geleidelijk aan plaats voor materialen van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. Biobased installatiematerialen zijn echter nog nauwelijks beschikbaar. Gelukkig geeft Draka biobased bouwen een nieuwe impuls met unieke biobased kabeloplossingen.

Veel bouwmaterialen worden gemaakt van natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen. Sommige van die hulpbronnen zijn eindig, zoals mineralen (klei, kalksteen, grind), ertsen (aluminium, koper, ijzer) en fossiele brandstoffen (aardolie, steenkool en aardgas). Andere hulpbronnen zijn hernieuwbaar, met name dierlijke en plantaardige bronnen, zoals wol, mais, mest, hout, vlas en hennep, zogenaamde biomassa.

 

Schaarste aan grondstoffen

Het gebruik van eindige of niet-hernieuwbare grondstoffen voor bouwmaterialen staat al lange tijd ter discussie. Deze bouwmaterialen worden duurder nu de benodigde grondstofvoorraden schaarser worden. Sommige voorraden zullen binnen enkele decennia grotendeels uitgeput zijn. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de negatieve milieu-effecten, met name de CO2-uitstoot, door het gebruik van deze grondstoffen.

 

Alternatieve bouwmaterialen nodig

Vanwege die schaarste en negatieve milieu-impact zijn fabrikanten van bouwmaterialen hard op zoek naar alternatieven op basis van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen. Niet alleen om minder afhankelijk te zijn van de schaarser wordende grondstoffen en om de milieu-impact te verlagen. Maar ook om de levering en betaalbaarheid van hun bouwmaterialen te kunnen blijven garanderen. Zo werkt de afdeling Research & Development van Draka al jaren aan de ontwikkeling van duurzamere kabeloplossingen. 

Wat is biobased?

Biobased bouwen is een volgende (ecologische voet)stap op weg naar circulair bouwen. Het biedt kansrijke mogelijkheden om klimaatneutraal te bouwen. Los van alle definities die er van biobased bestaan, komen twee kenmerken altijd terug: natuurlijk en hernieuwbaar. Biobased grondstoffen zijn (bij verstandig beheer) onuitputtelijk doordat ze telkens aangroeien en weer opnieuw gewonnen kunnen worden. Planten en bomen halen tijdens hun groei grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer. Door ze tot biobased bouwmaterialen te verwerken, blijft die CO2 langdurig opgeslagen en komt niet vrij. 

Wat zijn biobased bouwmaterialen?


Biobased bouwmaterialen zijn deels of geheel gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. Het gehalte biomassa, uitgedrukt als percentage van het gehele productgewicht, kan dus verschillen. Er zijn diverse instanties die beoordelen of aan de Europese normen voor het biobased gehalte is voldaan. De term ‘biobased’ zegt op zich niets over andere aspecten zoals de soort(en) biomassa, de milieuprestaties op basis van een LCA of de bio-afbreekbaarheid van het product.

De eerste biobased kabeloplossingen

Biobased kabeloplossingen zijn nog nauwelijks verkrijgbaar. Draka loopt daarin voorop doordat zij voortdurend onderzoek doet naar het optimaliseren van kabeloplossingen, ook qua kwaliteit en milieuprestaties. En doordat Draka de compounds voor kabels zelf ontwikkelt en produceert, zijn nieuwe producten eerder marktrijp. Alle biobased kabeloplossingen van Draka voldoen aan dezelfde strenge eisen (kwaliteit en veiligheid) als haar reguliere producten.

Draka E-LINE


Draka heeft eind 2022 een speciaal portfolio van duurzamere kabeloplossingen voor laagspanningsinstallaties geïntroduceerd. Draka E-LINE voldoet aan de stijgende behoefte van opdrachtgevers, adviseurs en installateurs aan milieuvriendelijkere bouw- en installatieproducten. De Draka E-LINE producten hebben een verlaagde milieu-impact ten opzichte van gangbare versies. Die milieuprestatieverbetering komt mede tot stand door het verwerken van biobased ingrediënten. Draka breidt de range voortdurend uit. Momenteel omvat Draka E-LINE al de volgende kabeloplossingen met biomassa ingrediënten:
-    Draka VD E-LINE installatiedraad
-    Draka PROFIT E-LINE  voorbedrade buis
-    Draka Barnicol E-LINE hars

Andere milieu-criteria


Het toepassen van biomassa is voor Draka slechts één belangrijke stap op weg naar circulair bouwen. Als onderdeel van Prysmian Group, de grootste kabelfabrikant ter wereld doet Draka nog veel meer om de milieu-impact van haar producten te verminderen. Bij elk product kijkt zij behalve naar biomassagehalte ook naar aandeel gerecyclede grondstoffen, lokale productie met hernieuwbare energie, duurzame verpakking, zero-emissie transport naar klanten, hergebruik van haspels en recyclebaarheid van het product. Zo bestaat VD-E-LINE bijvoorbeeld uit 100% gerecycled koper en is Barnicol E-LINE ook CMR- en isocyanaatvrij  en voorzien van een papieren buitenverpakking. Alle maatregelen samen leveren per product een significante reductie aan CO2 op. 

Uniek EcoCable label


Voor installateurs en voorschrijvers is het momenteel moeilijk om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er bestaan namelijk geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Daardoor vertraagt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om toch aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, heeft moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable label voor bekabeling ontwikkeld, dat uniek is voor de kabelindustrie.
Volgens dit milieukeursysteem worden de producten voor elke levensfase aan de hand van meetbare criteria beoordeeld op het recyclaatpercentage van de gebruikte grondstoffen, de aan- of afwezigheid van toxische ingrediënten, de CO2-voetafdruk van de grondstoffen en de productiemethode, de mate van energieverliezen tijdens langjarig gebruik, de CPR brandveiligheidsklasse en het percentage recyclebaarheid. Alleen producten met een relatief gunstige, gecombineerde score op deze criteria krijgen een EcoCable label. Alle E-LINE producten dragen het EcoCable label. 

EVENT

Circulair Experience

In samenwerking met Urban Mining Collective, Rexel en ElektroNed nodigen wij u van harte uit voor een Circulaire Experience op donderdag 1 februari op de productielocatie van Draka.

 

Diverse experts zullen u informeren over circulariteit binnen de installatiebranche.In een compacte, no-nonsense sessie boordevol kennis en innovatieve oplossingen, bieden wij u informatie en inzichten die direct toepasbaar zijn. Of u nu installateur, technisch adviseur, aannemer of ontwikkelaar bent, wees van harte welkom in Emmen.

 

Bekijk in deze video de terugblik van de 2023 sessie.

Portfolio


VD_E-LINE

VD E-LINE

1,5 mm2 en 2,5 mm2
VD E-LINE
PROFIT_E-LINE

PROFIT E-LINE

2,5 mm2 en 2,5 + 1,5 mm2
PROFIT E-LINE
Barnicol e-line squaree

BARNICOL E-LINE

Giethars en gietmof
BARNICOL E-LINE

ONTVANG UPDATES

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.