Duurzaamheid

FASE 1

Ontwerp & Grondstoffen

 

In deze fase gaat het over het streven naar kabelontwerp op basis van ECO-design, duurzame inkoop van grondstoffen en materialen en inhouse productie van compounds en materialen.

 

Wij houden hierbij rekening met duurzame materiaalkeuze, beperking van de hoeveelheid toegepaste materialen, efficient gebruik van grondstoffen en het toepassen van recyclebare en gerecyclede materialen. Wij monitoren de prestaties van onze grondstoffenleveranciers en dagen ze uit om hun duurzaamheidsbijdrage te vergroten. Wij lopen voorop met eco-vriendelijke innovaties die  mogelijk worden gemaakt door onze uitgebreide R&D afdeling. De lokale productie van kabels en inhouse productie van compounds draagt bij aan de beperking van CO2 emissie. Zo wordt veruit het grootste deel van de kabels voor de Nederlandse markt in eigen land geproduceerd.

Safety Story 2

Mesut Binbir - “Die ene seconde veranderde mijn hele leven”.

FASE 3

Transport

 

In deze fase gaat het vooral over het reduceren van CO2 emissie. Prysmian Benelux zorgt voor het beperken van CO2 emissie door lokale productie en dus minder transportkilometers, maximale capaciteitsbenutting van vrachtwagens door slimme planning en door het gebruik van lichtere producten.

 

Ook is er aandacht voor het efficient verpakken van ladingen om het gebruik van plastic te beperken. Wij monitoren de prestaties van onze logistieke partners en dagen hen uit om hun duurzaamheidsbijdrage te vergroten. Ook verlangen wij van hen duurzaamheidscertificaten. Met betrekking tot het wagenpark heeft Prysmian Benelux de doelstelling zoveel mogelijk elektrisch (of hybride) te rijden om de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen.

FASE 4

Installeren

 

In deze fase ziet Prysmian Group Benelux het als haar verantwoordelijkheid om installateurs, bouwers en netbeheerders met behulp van opleiding, training, documentatie en campagnes te informeren over de eigenschappen en voordelen van verschillende kabels als het gaat om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

 

Wij verzorgen trainingen en ontwikkelen documentatie om ervoor te zorgen dat onze klanten de meest duurzame kabelkeuze kunnen maken per toepassing. Ook adviseren wij klanten bij hun eco-design studies, duurzaamheidsplannen en circulariteitsbenaderingen. Met campagnes zoals "All Cables Are Not The Same" brengen we een bewustwordingsproces op gang dat er op kabelgebied echt iets te kiezen valt als het gaat om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Met onze producten en diensten kunnen installateurs restafval en snijverlies bij installatie minimaliseren. Ons haspelretour systeem zorgt ervoor dat haspels optimaal worden benut en hergebruikt.

FASE 5

Gebruik

 

Het grootste deel van de Co2 emissie van een stroomkabel vindt plaats tijdens de gebruiksfase. Door de weerstand van de geleider ontstaat warmteontwikkeling. Hierdoor gaat energie verloren en wordt er onnodig Co2 uitgestoten. Door het kiezen van de juiste geleider gaat er minder energie verloren en bespaart de eindgebruiker veel energie.

 

Met onze speciaal ontwikkelde Eco advies tool kiezen klanten de meest duurzame kabel voor elke toepassing. Hiermee beperken we de Co2 footprint significant door energie te besparen tijdens de gebruiksfase. Verder ontwikkelen wij brandveilige kabels die bij brand zorgen voor minimale rookontwikkeling en een lage zuurgraad van de gassen. Bij een eventuele brand wordt zo het milieu minder belast. Met betrekking tot predictive analyses en life cycle management kunnen we met behulp van software zien of bepaalde kabels aan vervanging toe zijn of nog langer gebruikt kunnen worden. Zo hoeven kabels niet voortijdig vervangen te worden.

FASE 6

End of Life

 

Bij de end of life fase gaat het vooral over de recyclebaarheid van kabels door uitgebruikname . Bijvoorbeeld door de sloop van een gebouw of door uitgebruikname van een systeem of netwerk. Prysmian Group zorgt er al in de eerste fase bij Eco-design voor dat een kabel beter gerecycled kan worden en dat het kabelontwerp zo simpel mogelijk is om zodoende het aantal verschillende materialen te beperken.

 

Wij streven naar maximaal gebruik van recyclebare materialen zoals thermoplastische isolatie, een materiaal dat wordt gebruikt in onze innovatieve P-Laser middenspanningkabel. Ook met betrekking tot houten en kunststof haspels streven wij naar maximaal hergebruik. Ons haspelretourprogramma ondersteunt hierbij. Wij zijn pioniers in onze branche en werken samen met partners om circulaire oplossingen te creëren, waaronder een circulair grondstoffenpaspoort en het in kaart brengen van de Co2 emissie van al onze producten. Zo maken we de cirkel rond, van ontwerp tot end of life.