Smart Grid

Bij Prysmian weten we dat de architectuur van smart grids een sleutelrol speelt. Geavanceerde, hoogwaardige kabels en netwerkcomponenten vergroten niet alleen de betrouwbaarheid en efficiency van netwerken, maar kunnen ook stroomstoringen voorkomen en de totale onderhoudskosten terugdringen.

Met de juiste oplossingen benut u uw netwerk bovendien optimaler en kunt u in uw beheer maximaal inspelen op de langere termijn.

 

Prysmian kabels worden geproduceerd met in acht neming van de milieu duurzaamheid. De gebruikte materialen zijn volledig recyclebaar. Met de kabels kunnen klanten een lage CO2-voetafdruk realiseren.

 

We begrijpen met voor uitdagingen slimme netwerken gepaard gaan. We laten daarom de conventionele bekabeling voor wat ze is en bieden onze klanten – voornamelijk netwerkeigenaren en -beheerders – (deel en totaal) oplossingen en diensten die aan de zich wijzigende eisen van nu en morgen beantwoorden. Duurzame energie, energie-efficiëntie, reductie van de ecologische voetafdruk en maximale netwerkefficiency zijn daarbij de sleutelwoorden. 

Met ons arsenaal aan innovatieve en geavanceerde oplossingen wijzen we de markt van nu de weg naar morgen. En onze oplossingen zijn altijd exact op maat voor úw behoeften in úw situatie.

Prysmian Group heeft een compleet assortiment intelligente systemen ontwikkeld. Deze slimmerds monitoren of een netwerk zijn core-functie – te weten transport en distributie van energie – naar behoren uitvoert. De state-of-the-art oplossingen laten zich naadloos inpassen in zowel nieuwe als bestaande netwerken. Bijvoorbeeld: PRY-CAM Een geïntegreerd, draagbaar instrument voor het automatisch detecteren, verwerken en classificeren van pulssignalen die door partiële ontladingen (partial discharge, PD) worden gegenereerd. Dit verschijnsel doet zich voor in de isolatiematerialen van midden- en hoogspanningssystemen en componenten, zoals trafo's, elektrische apparatuur, kabels, GIS enz. Het systeem maakt accurate diagnostische metingen en continue bewaking mogelijk.

Informatie over de staat en betrouwbaarheid van netwerkcomponenten is van vitaal belang voor de juiste assetmanagement-strategie. Het door ons ontwikkelde geavanceerde systeem voor het tracken van netwerkcomponenten garandeert een significante besparing op onderhoudskosten. Bijvoorbeeld: PRY-Smart ADENE Deze oplossing berust op labels met productgegevens op een RFID-chip en op een Bidi-code. Toepassing van dit smart label op netwerkcomponenten maakt het mogelijk om een nauwkeurige geschiedenis van de assets bij te houden, voor zowel nieuwe als oude componenten.

Cruciaal is om grip te hebben op de ecologische voetafdruk van netwerkcomponenten, zowel in de productiefase als tijdens hun operationele toepassing in het netwerk. Milieubescherming en bescherming van land, zee en lucht vormen een speerpunt in onze bedrijfsdoelstellingen. Prysmian ontwikkelt en maakt producten die volledig aan de internationale industriële standaards voldoen. Maximale milieuvriendelijkheid, reductie van schadelijke stoffen, vermindering van vervuiling en verbetering van de recyclebaarheid – deze aandachtspunten spreken voor ons voor zich. Bijvoorbeeld: P-Laser De eerste duurzame middenspanningskabel voor elektriciteitsnetwerken. De ideale oplossing om de betrouwbaarheid van het netwerk te vergroten – met nog eens veel benefits voor het operationele bedrijf en in milieu-opzicht. Het P-Laser technologisch platform faciliteert de productie van een thermoplastische kabel die 100% milieuvriendelijk en volledig recyclebaar is.

Smart grid-diensten

Naast onze oplossingen bieden we een omvangrijk scala aan smart grid-diensten, die borgen dat assets optimaal presteren.

Zo leveren we de volgende drie PFT-diensten voor het onderhoud van moderne oliedrukkabels:

 • Injectie van PTF-tracers;
 • Detectie van PTF: met behulp van een geavanceerd mobiel laboratorium, gesynchroniseerd met een GPS-systeem, wordt door het lokaliseren van lekken het gehalte aan perfluorkoolwaterstof (perfluorocarbon, PFC) in de dampkring gedetecteerd;
 • Reparatie van de lekkage dankzij geavanceerde uitrusting en knowhow.

Beheerders van oliedrukkabels profiteren van de geavanceerde technologie doordat deze hen in stelt om:

 • de levensduur van oliedrukkabelsystemen te verlengen;
 • het onderhoud te faciliteren;
 • de door kabellekken veroorzaakte milieu-impact te verminderen.

Met betrekking tot netwerkdesign kunnen we aanvullende steun bieden op punten als:

 • Load flow-evaluatie
 • Optimalisatie van power flow-ontwerpen
 • Technische evaluatie
 • Financiële evaluatie
 • Haalbaarheidsstudies
 • Optimale oplossingen
 • Optimale exploitatie

Aanvullende onderhoudsdiensten

Preventieve diensten

• Tests na installatie
• Periodieke checks
• Inspecties van hulpsystemen
• Defect-gerelateerd risico
• Monstertests
• Systeeminventarisatie
• Optimale exploitatie
• Grotere betrouwbaarheid
• Verlaging van ongeplande uitvaltijd

Voordelen

• Verlaging van ongeplande uitvaltijd

Hulpdiensten voor noodgevallen

• 24/7 beschikbaarheid
• Lokalisering van storing of defect
• Reparatie
• Noodafsluitingen
• Reserve-onderdelen op voorraad

Voordelen

• Verlaging van ongeplande uitvaltijd

Download

SMART GRID