Duurzaamheid

Wij zijn toegewijd om wereldwijd oplossingen te leveren die rekening houden met de aarde

Het gaat hierbij niet alleen om onze rol als wereldleider in de levering van kabels en systemen voor energie- en telecommunicatie. Voor Prysmian gaat het om meer dan dat. Het gaat om onze voortdurende inzet om duurzame groei te bereiken door middel van geavanceerde technologische oplossingen en een verantwoordelijk business model.

Wij streven ernaar om te voldoen aan de behoeften van onze klanten door hoogwaardige duurzame producten met meerwaarde te ontwikkelen. Het gaat over de ontwikkeling van gemeenschappen, door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In feite vormt de kern van onze bedrijfsvisie de bevordering van 'de efficiënte, effectieve en duurzame levering van energie en informatie als belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van gemeenschappen'.

Sustainability Report

Download hieronder het Sustainability Report van Prysmian Group. Recente inspanningen hebben betrekking op de vermindering van de CO2 uitstoot en ozonafbrekende stoffen; een toename van het percentage fabrieken met gezondheids- en veiligheidscertificering; de introductie van innovatieve producten en nieuwe beleidslijnen en procedures met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

"Circulariteit is een evolutionair proces en niet vrijblijvend."

Duurzaamheid downloads

Sustainability report 2023

Sustainability report 2022

Sustainability Report 2021

Sustainability Report 2019

Sustainability Report 2018

Duurzaamheid Factsheet NL 2022

Duurzaamheid Factsheet NL 2021

Duurzaamheid Factsheet NL 2020

Duurzaamheid Factsheet NL 2019

Draka VD E-LINE 1.5mm2

Draka VD E-LINE 2.5mm2

Draka VD 1.5 mm2

Draka VD 2.5 mm2

Draka PROFIT VD 2,5 mm2

Draka PROFIT VD E-LINE 2,5 mm2

United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)

Prysmian Goup gebruikt UN Sustainable Development Goals (SDGs) om doelen gerelateerd aan business prioriteiten te identificeren en te definieren.

De SDG's zijn in 2015 door alle 193 VN-lidstaten aangenomen om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het is een nieuwe universele set van 17 doelen die lidstaten gebruiken om hun agenda's, politieke beleidslijnen en investeringen in de komende 15 jaar op te stellen. SDG's definiëren algemene prioriteiten en ambities van duurzame ontwikkeling. De SDG's zullen zowel door regeringen als door profit en non-profit organisaties worden toegepast.

Onze plannen voor duurzaamheid zijn mede gebaseerd op 13 SDG's (van het totaal 17), met de volgende prioriteit:

 

"Wij willen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van mensen en gemeenschappen."

Voldoen aan de verwachtingen van klanten en de gemeenschap

Als onderdeel van Prysmian’s continue betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, volgen we de belangrijkste indexen en ranglijsten. Wij richten ons voornamelijk op het volgende:

Verbeteren van onze business sustainability

We hebben onze ranking verbeterd in diverse internationale duurzaamheidsindexen.

In 2016, bereikten we de 4e plaats in de ‘Electrical Components and Equipment’ section van de Zwitserse duurzaamheid rating agency RobecoSAM’s review. Deze staat in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), een van 's werelds meest prestigieuze duurzaamheidsindex.

De Italiaanse editie van het CDP Climate Change Report 2016 heeft Prysmian opgenomen in de exclusieve lijst van bedrijven die milieu-informatie en sustainability rapport publiek hebben gemaakt als onderdeel van het Climate Change programma. Wij zijn beoordeeld met een B (op een schaal van A tot D) in de sector Industrieën, die als basis zal dienen voor het beoordelen van verbeteringen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, in lijn met de COP21-doelstellingen van Parijs.

We zijn recentelijk ook opgenomen in twee andere duurzaamheidsindexen. De STOXX® Globale ESG Leaders Index, opgericht door STOXX Limited, een wereldwijde indexprovider, die leidende bedrijven identificeert met milieu-, sociale en governance-KPI's en Carbon Clean 200, een rapport dat de grootste publieke bedrijven ter wereld evalueert op basis van hun groene energieopbrengsten.

In 2015 werd Prysmian Group opgenomen in de prestigieuze FTSE4Good Global Index, bestaande uit bedrijven die zich onderscheiden voor het ethisch, transparant en duurzaam beheer van hun activiteiten.

De verbeteringen in de ranglijsten zijn te danken aan een aantal van onze ESG-initiatieven, onder meer de oprichting van de Compensatie- en Nominatiecommissie van de Raad van Bestuur die als taak heeft om zaken m.b.t. duurzaamheid te volgen; integratie- en diversiteitsbeleid te stimuleren; het implementeren van een ethische gedragscode; vermindering van de uitstoot van ozonafbrekende stoffen; uitbreiding van de KPI's die zijn aangenomen in ons Sustainability Report, opgesteld volgens de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative.

Onze inzet voor duurzame innovatie in alle bedrijfsegmenten is een van onze belangrijkste sterke punten. We hebben onlangs het testen van het nieuwe P-Laser 600 kV-kabelsysteem afgerond. Onze P-Laser middenspanningskabels presteren beter op het gebied van recyclebaarheid en hebben tegelijkertijd superieure elektrische prestaties en gereduceerde netwerk management kosten vergeleken met traditionele technologieën.

De DJSI is gebaseerd op een analyse van corporate economics, milieu- en sociale prestatie en zaken zoals: corporate governance, risicomanagement, branding, klimaatverandering, supply chain standaarden en arbeidsomstandigheden. Het bevat zowel algemene en sector specifieke duurzaamheidscriteria.

CDP is een van de internationeel meest erkende non-profit organisatie voor de beoordeling van transparantie in de verslaglegging omtrent klimaatverandering, GHGs en (management van) watervoorraden.

De Standard Ethics Italian Index is een aandelenmarkt index voor Corporate Governance en duurzaamheid en werd geintroduceerd in 2014 door het onafhankelijke rating agency Standard Ethics.

De FTSE4Good Index is een serie van ethische aandelenmarkt indexen die in 2001 door de FTSE-groep werden gelanceerd. Deze zijn ontworpen om de prestaties van bedrijven te meten die veel energie steken in milieu, sociale en governance (ESG) praktijken. Onderzoek naar de indexen wordt ondersteund door de organisatie Ethical Investment Research Services (EIRIS).

Bloomberg verzamelt gepubliceerde informatie van organisaties met betrekking tot milieuzaken, sociale betrokkenheid en governance. Bloomberg ESG Disclosure Scores waarderen bedrijven op basis van de publicatie van ESG data. Een score wordt verstrekt in relatie tot de sector waar het bedrijf in opereert.

EcoVadis is een platform waar bedrijven kunnen registeren en een CSR vragenlijst kunnen invullen zodat zij geevalueerd kunnen worden als leverancier. De vragenlijst is op maat gemaakt voor de business sector, grootte en locatie. De  EcoVadis methodologie beslaat 21 criteria voor de thema's milieu, eerlijke arbeidsomstandigheden, ethiek/eerlijke business praktijkten en supplay chain. De methodologie is gebaseerd op internationale CSR standaarden.